Follow:

Termine mit Tabelle vorbereitet

Atemkurs & Phantasiereise

Sonntag, 29. Oktober 2017

Sonntag, 19. November 2017

Sonntag, 17. Dezember 2017

10.30 – 12.45 Uhr

10.30 – 12:45 Uhr

10.30 – 12.45 Uhr

Meditation

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

Lebenslinien

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

Vorträge

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

Tag, xx. Monat 2017

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

xx.xx – xx.xx Uhr

Share: